Bydelsprojekt 3i1

Boligforeningerne Ungdomsbo, B'32, Fremad og EAB i Esbjerg finansierer og gennemfører sammen med Landsbyggefonden og Esbjerg Kommune en helhedsplan under Bydelsprojekt 3i1 i perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2016 i Kvaglund, Stengårdsvej, Østerbyen, Skoleparken og Lykkegårdsparken.

Beboere, der bor afdelinger i Ungdomsbo, B'32, Fremad og EAB i Kvaglund, Stengårdvej, Østerbyen, Skoleparken og Lykkegårdsparken kan frit benytte og deltage i alle tilbud, som helhedsplanen indeholder.

Helhedsplanen indeholder indsatser og aktiviteter indenfor områderne:
1. Bydelsråd, frivilligt arbejde
2. Værested, rådgivning og vejledning
3. Social, juridisk og økonomisk rådgivning, cafe
4. Rådgivning om sundhed, kost og motion, temamøder
5. Beboerjournalister, hjemmesider
6. Job- og uddannelsesvejledning
7. Aktiviteter, frivillighed, netværksskabende aktiviteter

Læs helhedsplan 2012-2016.