Indsatsområder

Her kan du læse omkring de fire indsats- og aktivitetsområder der foretages ude i de forskellige boligområder.

Tryghed og trivsel

Beboerne i boligområder ønsker at skabe nogle trygge boligområder hvor der er plads til alle og hvor beboerne er aktivt engageret i områderne.

Bydelsrådet

Området tryghed og trivsel handler om at skabe tryghed og trivsel i boligområderne. Dette gøres blandt andet ved hjælp af Bydelsrådet. Bydelsrådets formål er at skabe trivsel og koordinering i boligområderne. Samt at etabler samarbejde mellem afdelingsbestyrelser, frivillige og professionelle.

Frivilligt arbejde og kend din nabo

Når man flytter til et nyt boligområde, er kendskabet til naboer og lokale muligheder, begrænset. Dette ønskes ændret med Kend din nabo. Med kend din nabo, ønskes der at skabe relationer på tværs af aldersgrupper og nationalitet.

Frivilligt arbejde, skab være med til at skabe demokrati og trivsel i boligområderne, samt styrke det frivillige arbejde. Der arrangeres forskellige arrangementer herunder. fællesspisninger, velkomst- og opgangsambassadører og områdedage, samt mange andre spændende ting.

Har du løst til at være frivillig og være med til at starte nye aktiviteter i dit boligområde, kan du henvende dig til dit lokale Bydelshus.

Kriminalpræventiv indsats

Formålet er at sætte kriminalpræventiv ind over beboer i boligområderne, hvor ved at skabe trygge boligområder. De indsatser som ligger herunder er blandt andet konflikthåndtering, Idræt for alle, forældre-workshops, brobygning til fritids og ungdomsklubber og foreninger, samt bemandede klubber og væresteder.

Konflikthåndtering

Bydelsprojektet 3i1, kan hjælpe beboer med mægling i forbindelse med opstået konflikter og klagesager, såfremt boligforeningen eller afdelingsbestyrelsen skønner at det er nødvendigt.  Formålet er at skabe trygge boligområder.

Kontakt Lene Rytoft Jensen 24 29 32 79

Idræt for alle

Idræt for alle er en idrætsforening som henvender sig til ikke- foreningsvante voksne. Aktivisterne finder sted i lokaler i boligområderne, her er der også mulighed for at blive frivillig.

Forældre- workshops

Forældre- workshop er for forældre i boligområderne. Der afholdes workshops og dialogmøder med fokus på bl.a. aktiv samfunds-deltagelse, opdragelse og mange andre ting.  Indholdet af møderne og workshoppen baseres på forældres ønsker til indholdet.

Formålet med indsatsen er, at familierne får ressourcerne til aktivt at deltage i samfundet og forberede deres børn på aktiv deltagelse i såvel skolen som fritidsliv. Der er et fokus på et forløb for forældre med teenagebørn og et forløb med fokus på forældre til mindre børn.

Brobygning til fritids og ungdomsklubber og foreninger

Der samarbejdes med sociale foreninger, idrætsorganisationer, skoler og klubber, mm.  om at koordinere og etablere kontakt til de børn og unge, der ikke deltager i foreningslivet. Der samarbejdes med Aktiv Fritid og Broen i forhold til bl.a. kontingentstøtte.

Formålet med brobygning er at børn, unge og deres forældre får en tilknytning til fritids- og foreningslivet i området, samt etablere et foreningsliv i de boligområder, hvor der ikke i dag er foreninger.

Bemandede klubber og væresteder

For at mindske risikoen for at, negativ adfærd blandt unge udvikler sig til kriminel adfærd, såsom hærkværk og andet utryghed skabene adfærd i boligområderne, er der løbende fokus på at etablere bemandede klubber og væresteder for de unge i de områder hvor problemerne opstår.

Disse steder drives i den periode hvor problemerne eksistere, indtil de unge er formidlet videre til eksisterende kommunale fritids- og ungdomsklubber, lokale idrætsforeninger eller et forløb i forhold til fritidsjob.

Der etableres desuden forældregrupper i forbindelse med værestederne/klubberne. Forældregrupperne skal være synlige for de unge i boligområderne, samt være i kontakt med de andre forældre i området.

Uddannelse og beskæftigelse

Under området uddannelse og beskæftigelse ligger der 3 fokus områder: Trivsel og sundhedsfremme, fritidsjob og uddannelsesvejledning, samt job og uddannelsesvejledning – beskæftigelsesforløb og Jobshop

Trivsel og sundhedsfremme

Vejledning sker med udgangspunkt i den enkeltes behov. Beboerne er selv ansvarlig for at sætte mål for succes.

Der tilbydes bisidderfunktion til de beboere, der er i en særlig udsat position og som har svært ved at alene at deltage i møder med psykiatrien, sygehuset eller egen læge.

Fritidsjob og uddannelsesvejledning

Unge i alderen 13-18 år kan få vejledning i udarbejdelse af ansøgning og cv, samt omkring jobsamtaler, uddannelsesvalg, økonomi, regler og rettigheder m.v.

Job og uddannelsesvejledning – beskæftigelsesforløb og Jobshop

Beboer kan få hjælp til at udarbejde ansøgninger og cv, få vejledning i jobsamtaler, hjælp til uddannelsesøgning og registrering på Jobnet. Yderligere ydes der også vejledning omkring de lokale arbejdsmarked og dets muligheder.

Der arrangeres længerevarende individuelle gruppeforløb med fokus på beskæftigelse og uddannelse.

Forebyggelse og forældreansvar

Under forebyggelse og forældreansvar ligger der fire områder. Social- og juridisk rådgivning. Frivillig åben rådgivning, økonomiskvejledning og forebyggelse af udsættelse af lejere, og Helhedsorienterede indsats.

Social og juridisk rådgivning

I Infoshoppen kan beboer får hjælp til at forstå og udfylde diverse blanketter, betale regninger, forståelse af breve fra det offentlige, anvende NemID m.v. Der er fokus på hjælp-til-selvhjælp.

Frivillig åben rådgivning

Rådgivningen er et samarbejde mellem UC Syd og er primært bemandet af socialrådgiverstuderende.

Tilbuddet er åbent for alle i Esbjerg Kommune og findes sted på Gl Novrupvej 14D

Økonomiskvejledning og forebyggelse af udsættelse af lejere

Beboerne i boligområderne kan søge om hjælp til udarbejdelse af budget, få overblik over indtægter og udgifter, oprette netbank, betale regninger, tjekke skat, m.v.

Formålet er at forebygge udsættelsen af lejere og sikre at beboerne bliver i stand til at agere selvstændigt.

Helhedsorienterede indsats

De beboere, som har store og komplekse problemstillinger, kan blive en del af helhedsorienterede indsats og dermed få tilknyttet en bydelsmedarbejder, indtil der er skabt den nødvendige hjælp fra det offentlige eller til familien er i stand til at klare sig selv igen.

Lukket for kommentarer